Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

kitsunesoba
Tags: K animated
Reposted byhashosiuwujcioBat
kitsunesoba
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajotaogoniasta jotaogoniasta
kitsunesoba
Reposted fromzungud zungud
kitsunesoba
how inevitable

is death

and how distracted

am I
racetofalah (via in-allah-we-believe.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia
kitsunesoba

August 01 2018

kitsunesoba
And is there another way to be saved? besides creating one’s own realities?
Clarice Lispector, from A Breath of Life (via Booklover)
Reposted frommr-absentia mr-absentia
kitsunesoba
2768 ab2e 390
Tags: K eyes
Reposted byZoonk11 Zoonk11
kitsunesoba

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

kitsunesoba
5757 436c 390
Reposted fromseaweed seaweed viaszydera szydera
kiss me and you will see how important I am.
Sylvia Plath
Reposted frommicrowalrus microwalrus viamr-absentia mr-absentia
kitsunesoba
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viatrytorunaway trytorunaway
kitsunesoba
2546 89f0 390
kitsunesoba
Indeed, blue is the warmest color.
Tags: K written
kitsunesoba
Tags: human
Reposted frommr-absentia mr-absentia

July 29 2018

kitsunesoba
Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— William Faulkner, Dzikie palmy
Tags: written quote yes
Reposted fromlambadada lambadada viaintotheblack intotheblack
kitsunesoba
7953 3458 390
Tags: K neon about kiss
Reposted bymr-absentiastrzepy
kitsunesoba
There are people who are always in love with the sky, no matter the weather. One day you will find someone who’ll love you the same way.
artlover18ema (via arabwife.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia
kitsunesoba
1406 3b76 390
Tags: other
Reposted from4777727772 4777727772 viamr-absentia mr-absentia
kitsunesoba
(...) wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommerkaba merkaba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl