Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

kitsunesoba
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
Tags: written quote yes
kitsunesoba
8523 3240 392
Tags: bed interior
Reposted fromRowena Rowena viapareidolie pareidolie
kitsunesoba
Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darknesses of other people. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious. The most terrifying thing is to accept oneself completely. Your visions will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.
— Carl Jung
Reposted fromiblameyou iblameyou
7751 5aed 392
Tags: txt about
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaever ever
kitsunesoba
No tak. Bo kot składa się z futra, kota właściwego, podzespołu mruczącego, kalibratora równowagi i systemu ocierania. I wiadomo, wszystko musi być na właściwym miejscu. Kot właściwy w szczególności. 
Tags: written yes
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
kitsunesoba
5655 2ef2 392
Tags: human
Reposted fromnenya nenya viairmelin irmelin

May 14 2019

kitsunesoba

chodź
zdejmiemy z siebie
wszystko to
czego zdjąć się
nie da

zdejmiemy słowa
których nie potrzeba
i zdarzenia, które
zraniły nas
do krwi

zdejmiemy 
wszystkie łzy
wszystkie nasze
okrutne
końce świata

zdejmiemy
zmarnowane lata
smutne dni
i niespełnione
marzenia

zdejmiemy
sny pełne cienia
wszystkie noce 
kiedy lęk zaglądał
do źrenic

zdejmiemy 
to co mogliśmy zmienić
ale trwaliśmy
nie zmieniając
wcale

zdejmiemy 
z siebie wszystkie żale
wszystkie chwile
które były
bez znaczenia

zdejmiemy
nasze zwątpienia
i nie zabieraj mi 
części siebie, którą 
mam w sercu
chodź
na spacer po moim wnętrzu.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaflesz flesz

May 11 2019

kitsunesoba
2721 903c 392
- Zuzanna Celmer
Tags: yes
Reposted fromagatiszka agatiszka viaiblameyou iblameyou
kitsunesoba
When looking back doesn’t interest you any more you’re doing something right.
Tags: written quote yes
Reposted fromhwaiting hwaiting

May 10 2019

kitsunesoba
6712 d942 392
Tags: K fox fur
Reposted byhormeza hormeza
kitsunesoba

więc spleć palce z moimi palcami


i chodź
prowadź i daj się prowadzić
tam, gdzie czeka nas czas
dobry czas
czas spełnienia
Reposted bymothsdevourer mothsdevourer
kitsunesoba
2058 bb34 392
Tags: urban heart
Reposted fromrorygon-z rorygon-z
kitsunesoba
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Tags: written quote yes
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
9433 1bb9 392
Tags: human
Reposted frometernaljourney eternaljourney
vorfreude
(noun) A German untranslatable word, vorfreude is defined as the intense euphoric sensation you experience from thinking about future plans and daydreams. This beautiful feeling is a natural reaction the human mind manifests from expectations of future pleasures and joyful anticipations, such as planning a trip, going on a date, and many other fulfilling, life-changing events. 
Reposted fromerial erial vianitrovent nitrovent
kitsunesoba
4287 21fe 392
Tags: transit
Reposted fromkarahippie karahippie
kitsunesoba
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
kitsunesoba
2273 5575 392
Tags: human
Reposted fromEtnigos Etnigos viagogullo77 gogullo77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl