Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

kitsunesoba
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
kitsunesoba
0997 4250 392
Reposted from4777727772 4777727772

November 07 2018

kitsunesoba
tak
Tags: K reaction
kitsunesoba
9255 2c96 392
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viav2px v2px
kitsunesoba
Kokluszki! ♥ :V
Z ponad połowy tysiąca dworców kolejowych w tym kraju zobaczyć tutaj akurat ten. :) Miejsce, w którym zostawiło się trochę własnego czasu. Jakie to jest niesamowite.
Tags: K reaction
9197 9c2f 392
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viafuchs fuchs

exhistur:

I wonder if anyone ever looks at me while I’m doing something and thinks I’m pretty. Because I do that all the time to people. 

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viafuchs fuchs
kitsunesoba
3773 91a8 392
Reposted from4777727772 4777727772
kitsunesoba
Jesteś jedynym człowiekiem, który wygląda na bardziej samotnego niż ja. Poszłam więc za tobą. To dość niemądre, prawda?
— J. Zander „Pływak”
Reposted fromjeszczenie jeszczenie
kitsunesoba
2142 51a8 392
Tags: bed
Reposted byWlodaraatrantaKabaNewLifevertheer4777727772pwgbakteryjamissmiserablerozalkajstrbllottibluebellDreamsMayComenuwanda4777727772nieobecnoscjemkartofleszarlotka76DreamsMayComepwgnieobecnosc
kitsunesoba

dark moon

a lot of times
beginnings
are not visible to eyes
like a new moon

my thoughts
are they with you
too often?
Tags: K written moon
Reposted byshitsurimarkovitsh
kitsunesoba
1036 750e 392
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead

November 05 2018

kitsunesoba
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
kitsunesoba
9099 3689 392
Reposted fromhotfox hotfox
kitsunesoba
Erotic longing is really a longing to merge with something greater than oneself. For every kind of love is a force that holds the promise of taking us beyond the limitations of our individual lives.
— Julianne Davidow
5513 50c5 392
Reposted frompredictableannie predictableannie viamoscow moscow
kitsunesoba
Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
Reposted fromkamkas kamkas viafuchs fuchs
kitsunesoba
Tags: K music
And, I understand, / the stars in the sky are already dead.
Nicole Sealey, from “medical history,” Ordinary Beast   (via weltenwellen)
Reposted frombackground background
kitsunesoba
0415 6c00 392
Tags: K eyes
Reposted bycavebear cavebear
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl