Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2019

kitsunesoba
2690 a809 392
Reposted fromteijakool teijakool viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
2983 9445 392
- Szukam przyjaciół. Co znaczy „oswoić”?
- Jest to pojęcie zupełnie zapomniane – powiedział lis. – „Oswoić” znaczy „stworzyć więzy”.
- Stworzyć więzy?
- Oczywiście – powiedział lis. – Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować.
kitsunesoba
0906 c5ac 392
Reposted fromverdantforce verdantforce viagogullo77 gogullo77

September 28 2019

kitsunesoba
We must abandon completely the notion of blaming the past for any kind of situation we're in and reverse our thinking and see that the past always flows back from the present. That now is the creative point of life. So you see its like the idea of forgiving somebody, you change the meaning of the past by doing that...Also watch the flow of music. The melody as its expressed is changed by notes that come later. Just as the meaning of a sentence...you wait till later to find out what the sentence means...The present is always changing the past.
— Alan Watts
Reposted fromexistential existential

September 25 2019

kitsunesoba
0788 b147 392
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin
kitsunesoba

for today

Tags: K music
kitsunesoba
4998 e3a1 392
Reposted fromWhiltierna Whiltierna
kitsunesoba
Szliśmy ścieżkami, przechodziliśmy jakieś mostki, które miały poręcze z brzozowych żerdek, i to dobrze pamiętam. Wtedy to się stało. Patrzyłem na jej szczupłe obnażone ramiona, na wąskość jej rąk nad łokciem i nigdy dotychczas nie zaznane wzruszenie, czułość, zachwyt nie do nazwania, dławiły mnie w gardle. Nie miałem pojęcia, że to nazywa się miłość.
— Czesław Miłosz, Abecadło
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
kitsunesoba
2324 e0cd 392
Reposted fromzciach zciach viazie zie
kitsunesoba
Zdecydowanie za mało.
Reposted fromcomments comments
kitsunesoba
0771 3be4 392
Reposted fromOFFka OFFka

September 23 2019

kitsunesoba
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
Reposted fromFlau Flau viatimmoe timmoe

September 22 2019

kitsunesoba

September 20 2019

kitsunesoba
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
kitsunesoba
Reposted fromFlau Flau viagogullo77 gogullo77

September 19 2019

kitsunesoba
Związki są po to abyśmy rozumieli marzenia drugiej osoby. Abyśmy rozmawiali o nich. Mimo, że czasami masz ochotę zajebać tę drugą osobę siekierą, a ona ciebie tłuczkiem. Wszystko da się wynegocjować. Jeśli tylko pogadacie ze sobą o godzinę dłużej.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparrtyzant parrtyzant
kitsunesoba
9768 ce34 392
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
kitsunesoba
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viaparrtyzant parrtyzant
kitsunesoba
5657 e986 392
Reposted frommiststueck miststueck viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl