Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

kitsunesoba
kitsunesoba
kitsunesoba
Tags: K written quote

July 18 2019

kitsunesoba
7301 5194 392
Tags: human wear
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
kitsunesoba
mdłości i eskapizm
Tags: K written about

July 11 2019

kitsunesoba
8287 2c83 392
Tags: K other
Reposted bynamehercarmenmothsdevourer
kitsunesoba
¯\_(ツ)_/¯
Tags: K written

July 07 2019

kitsunesoba
4680 2f40 392
Tags: K other
Reposted byciarkaMezamechangecolourLuukkamikimoto
kitsunesoba
Jesteś okrutnym człowiekiem. Ale wspaniałym lisem.
— życzę sobie więcej takich komplementów xD
kitsunesoba
3443 ebc8 392
Tags: sea
kitsunesoba
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromnutt nutt viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
2807 0aea 392
Tags: about
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze
kitsunesoba
When is a monster not a monster? 
Oh, when you love it.
— Caitlyn Siehl, Literary Sexts: A Collection of Short & Sexy Love Poems
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
kitsunesoba
1885 58f9 392
Tags: human wear
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

July 04 2019

kitsunesoba
a przecież wszystko jest proste
kiedy się kocha

to wzruszenie kiedy coś podchodzi pod gardło
zatyka głos i zasłania oczy
jeśli jest miłość, przestań się martwić
— Włochaty, Miłości wystarczy, że jest z płyty Bunt i miłość
Reposted bynotyourstrawberryciarkaiammistakeskraweksiebieheavencanwaittouchtheskyxannabelleolewkakudlatyzimnydziennnastypsychoticday11shadowhormezaohfucktyczniezielonowruchujednostajniepopierdolonympiehusblackheartgirlakustyka-mysliendotermicznarudelubieahazaynlolenifcaszyderajoannemfreewaythenatussTyMiJestes

July 02 2019

kitsunesoba
8315 4178 392
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viagogullo77 gogullo77

July 01 2019

kitsunesoba
Sometimes you meet someone, and it’s so clear that the two of you, on some level belong together. As lovers, or as friends, or as family, or as something entirely different. You just work, whether you understand one another or you’re in love or you’re partners in crime. You meet these people throughout your life, out of nowhere, under the strangest circumstances, and they help you feel alive. I don’t know if that makes me believe in coincidence, or fate, or sheer blind luck, but it definitely makes me believe in something. 
— Brandon Oda
Reposted fromhormeza hormeza viamr-absentia mr-absentia
kitsunesoba
5225 139c 392
Tags: amusing
Reposted fromverdantforce verdantforce viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty.
kitsunesoba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl