Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

kitsunesoba
kitsunesoba
kitsunesoba

October 11 2018

kitsunesoba
kitsunesoba

October 10 2018

kitsunesoba
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimaybebad imaybebad
kitsunesoba
6777 c700 392
Reposted fromkrzysk krzysk
kitsunesoba
It all begins with you. If you do not care for yourself, you will not be strong enough to take care of anything in life.
— Leon Brown (via floral-esh.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia
kitsunesoba
2629 bdbd 392
Reposted fromaletodelio aletodelio viawebomatic webomatic
kitsunesoba
– Co to w ogóle ma znaczyć? – Nic. Na tym polegał mój błąd. Myślałem, że to musi coś znaczyć.
— Jonathan Safran Foer "Oto jestem"
Reposted fromPoranny Poranny viablackheartgirl blackheartgirl
kitsunesoba
9124 df1a 392
Reposted fromrubinek rubinek

tell me 5 things you would put on a pentagram to summon me

berepah:

trenzawhore:

omg

i actually would like to know this

Reposted fromkayceedillaaa kayceedillaaa

October 07 2018

1289 045e 392
Tags: question
Reposted fromkulamin kulamin viahyphaeoflove hyphaeoflove
kitsunesoba
a kiedy tak wpatrywałem się z bliska w meszek na jej karku, tam na przedłużeniu włosów, oprzeć się nie mogłem i językiem znaczyłem linię wzdłuż jej kręgów, dbając o to, by nie dać mojej ślinie na jej szyi wyschnąć, a zaraz potem mi się zapatrzało w jej dziurki kolczykowe, z dawien dawna nieużywane, i język mój, myśli wyprzedzając, już się w jej uchu gnieździł, a i pod uchem, a i pod drugim, i wtedy właśnie zaczynała się wiercić, już samodzielnie przedstawiając mi miejsca za śliną stęsknione, uprzejmie mnie z nimi zapoznając, dolinkę u nasady szyi, z zbiegu obojczyków wyczekującą nawilżeń, i niżej, pod obojczykami łagodne zalążki piersi, od których z wolna, z bardzo wolna, ruchem kolistym języka zataczałem spirale, nie przenosząc się z piersi na pierś, jedną pozostawiając tymczasem sam na sam z dłonią, z opuszkami palców imitujących język, zataczałem symetrycznie spirale, coraz ciaśniej okrążając utwierdzone w pragnieniu, utwardzone pragnieniem zwieńczenia jej piersią, aż sama mi je podawała niecierpliwie, abym z nimi na ustach wywoływał duchy z jej ust, duchy umarłych kochanków, które się jej w pomrukach i szeptach rwanych wydostawały na świat i strącały filiżanki ze stolików, i mierzwiły prześcieradła, i nakłaniały nas do tego, byśmy zarzucili delikatność na rzecz zachłanności, i poddawaliśmy się tym podszeptom, za nic sobie porządek mając, za nic sobie mając piony i poziomy, podłogi i sufity, za nic sobie mając światy i zaświaty, życia i śmierci, to wszystko nietrwałe, nieistotne, kiedy my oboje, objęci w posiadanie wzajemne, obojętnieliśmy na całą resztę, wszystko poza nami było resztą, my też byliśmy resztą, ważne było tylko to, co pomiędzy nami się wykluwało raz za razem, coraz szybciej, szybciej, coraz bliżej, bliżej, jeszcze.
— Kuczok, Widmokrąg
Reposted fromzdychaj zdychaj vialunoliel lunoliel
kitsunesoba
8852 d809 392
Tags: fall
Reposted fromrubinek rubinek
kitsunesoba
O suns and skies and clouds of June,
And flowers of June together,
Ye cannot rival for one hour
October's bright blue weather;
— Helen Hunt Jackson (1830-1885), from a poem October's Bright Blue Weather
Reposted bythenatuss thenatuss
kitsunesoba
4801 eac5 392
Tags: animated kiss
Reposted from4777727772 4777727772
kitsunesoba
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko, Pijany o dwunastej w południe
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via4777727772 4777727772
kitsunesoba
Tags: K
But who prays for Satan? Who, in eighteen centuries, has had the common humanity to pray for the one sinner that needed it most?
— Mark Twain

This is honestly my favorite quote. It’s changed how I look at life and religion.

(via the-bitchextraordinaire)

Reposted frombwana bwana viadarksideofthemoon darksideofthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl