Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2019

kitsunesoba

For pain extraction.


I came within an ace of obtaining the essence absolue...
Tags: K music hands
kitsunesoba
Tags: K human kiss
Reposted bynotyourstrawberryMtsenirmelinewisiamolotovcupcakekateistrueabsolutelyfuckingnotdziwnerzeczyliliowaduszaapatialenifcadancingwithaghostaikkoultrafioletowaLonePoProstuRudeGirlTyMiJestesgriberaisajoBrainyhardkorweyunique-wmkokolokohugostiglitzcarmenlunarudelubiewybuchmuzgubiiancaagpmr-absentiadiviguniaaaaaapenginkaczebukialekzandrapuremindxschlechtwettersusisusanofreskakurwajegomac

July 19 2019

kitsunesoba
Skąd we mnie tyle bólu? Skąd wziął się on (i w mym wnętrzu tak podle zadomowił)? Hm? Do cholery jasnej! Chcę się z tego otrząsnąć, wylizać, wyleczyć.

Byle tylko ochronić to, co najważniejsze...
kitsunesoba
word upon word
confessing all the secret things in the warm velvet box
— P. Gabriel, Mercy Street

July 18 2019

kitsunesoba
mdłości i eskapizm
Tags: K written about

July 11 2019

kitsunesoba
8287 2c83 392
Tags: K other
Reposted bynamehercarmenmothsdevourer
kitsunesoba
¯\_(ツ)_/¯
Tags: K written

July 07 2019

kitsunesoba
4680 2f40 392
Tags: K other
Reposted byciarkaMezamechangecolourLuukkamikimoto
kitsunesoba
Jesteś okrutnym człowiekiem. Ale wspaniałym lisem.
— życzę sobie więcej takich komplementów xD

July 04 2019

kitsunesoba
a przecież wszystko jest proste
kiedy się kocha

to wzruszenie kiedy coś podchodzi pod gardło
zatyka głos i zasłania oczy
jeśli jest miłość, przestań się martwić
— Włochaty, Miłości wystarczy, że jest z płyty Bunt i miłość
Reposted bynotyourstrawberryciarkaiammistakeskraweksiebieheavencanwaittouchtheskyxannabelleolewkakudlatyzimnydziennnastypsychoticday11shadowhormezaohfucktyczniezielonowruchujednostajniepopierdolonympiehusblackheartgirlakustyka-mysliendotermicznarudelubieahazaynlolenifcaszyderajoannemfreewaythenatussTyMiJestes

July 01 2019

kitsunesoba

June 19 2019

kitsunesoba

June 14 2019

kitsunesoba

June 10 2019

kitsunesoba
Tags: K
kitsunesoba
Tags: K
kitsunesoba

Sexy Boyc'est l'homme idéal
charme au masculin
Tags: K music lyrics

June 05 2019

kitsunesoba
kitsunesoba

Home

Tags: K music
kitsunesoba
If I could, I'd press my fingers through this screen; hold my favorite parts of you. Force lips through glass to steal a kiss.
— Amanda Oaks, Literary Sexts: A Collection of Short & Sexy Love Poems

June 02 2019

kitsunesoba
Once again I was human... With all the same sins, unrests and misgivings.
— Mladen Đorđević, Svetioničar - Pritajeno zlo
Reposted bywhiteshadeofblack whiteshadeofblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl