Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

kitsunesoba
Skąd we mnie tyle bólu? Skąd wziął się on (i w mym wnętrzu tak podle zadomowił)? Hm? Do cholery jasnej! Chcę się z tego otrząsnąć, wylizać, wyleczyć.

Byle tylko ochronić to, co najważniejsze...
kitsunesoba
word upon word
confessing all the secret things in the warm velvet box
— P. Gabriel, Mercy Street

July 18 2019

kitsunesoba
mdłości i eskapizm
Tags: K written about

July 07 2019

kitsunesoba
Jesteś okrutnym człowiekiem. Ale wspaniałym lisem.
— życzę sobie więcej takich komplementów xD
kitsunesoba
2807 0aea 392
Tags: about
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze

July 02 2019

kitsunesoba
8315 4178 392
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viagogullo77 gogullo77

July 01 2019

kitsunesoba
Sometimes you meet someone, and it’s so clear that the two of you, on some level belong together. As lovers, or as friends, or as family, or as something entirely different. You just work, whether you understand one another or you’re in love or you’re partners in crime. You meet these people throughout your life, out of nowhere, under the strangest circumstances, and they help you feel alive. I don’t know if that makes me believe in coincidence, or fate, or sheer blind luck, but it definitely makes me believe in something. 
— Brandon Oda
Reposted fromhormeza hormeza viamr-absentia mr-absentia
kitsunesoba
Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty.
— Edward Stachura, Opowiadania

moon-darling:

“Meanwhile, your life and my life have kissed.”

Julia de Burgos, from Song of the Simple Truth: Poems; “Night of Love In Three Cantos,” 
(via violentwavesofemotion)

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viajustmine justmine

June 14 2019

kitsunesoba
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacytaty cytaty

June 10 2019

kitsunesoba
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
kitsunesoba
I want you to like me when i’m fucked up 
because that’s when you see the real me
Reposted fromnyaako nyaako viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
4650 de76 392
Tags: amusing about
Reposted fromHypothermia Hypothermia viafruneman fruneman

June 05 2019

kitsunesoba
Dwadzieścia siedem kości, trzydzieści pięć mięśni, około dwóch tysięcy komórek nerwowych w każdej opuszce naszych pięciu palców. To zupełnie wystarczy, żeby napisać "Mein Kampf" albo "Chatkę Puchatka". 
— Wisława Szymborska, Dłoń
Reposted fromciarka ciarka viaszydera szydera
kitsunesoba
If I could, I'd press my fingers through this screen; hold my favorite parts of you. Force lips through glass to steal a kiss.
— Amanda Oaks, Literary Sexts: A Collection of Short & Sexy Love Poems
kitsunesoba
Reposted fromdoener doener viairmelin irmelin

June 02 2019

kitsunesoba
0781 8942 392
Tags: about
Reposted fromsoftboi softboi
kitsunesoba
Once again I was human... With all the same sins, unrests and misgivings.
— Mladen Đorđević, Svetioničar - Pritajeno zlo
Reposted bywhiteshadeofblack whiteshadeofblack
kitsunesoba
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viaveronica-o veronica-o

May 25 2019

kitsunesoba
Jestem prostym pytaniem
Ty jesteś na nie odpowiedzią
Taka miłość jest jedna
Ty jesteś jedna*
— Pidżama Porno, 28 (One Love)

*jeden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl