Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2019

kitsunesoba
8315 4178 392
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viagogullo77 gogullo77

July 01 2019

kitsunesoba
5225 139c 392
Tags: amusing
Reposted fromverdantforce verdantforce viagogullo77 gogullo77

June 19 2019

kitsunesoba
4312 975b 392
Tags: amusing comics
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagogullo77 gogullo77

June 10 2019

kitsunesoba
4650 de76 392
Tags: amusing about
Reposted fromHypothermia Hypothermia viafruneman fruneman

June 05 2019

kitsunesoba
Reposted fromdoener doener viairmelin irmelin

spoopycopequinn:

I babysit for a girl who use to think her mom’s name was “my love” because her dad said it so often to her and that’s just freaking cute I can’t

kitsunesoba
7414 74f3 392
Tags: PL amusing txt
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy

turing-tested:

scrogms:

turing-tested:

whats that one fetish called where you and your partner mutually respect and care about each other very much

love

kinky! i like it

May 20 2019

kitsunesoba

May 02 2019

kitsunesoba
Reposted byi-love-pistachioski-adiSchweinekloetendakofisti

April 29 2019

kitsunesoba
Kurs przedmałżeński.
Nawiedzony ksiądz:
- A teraz, pokażcie sobie, jak jesteście w sobie zakochani, nachylcie się nad drugą osobą i szepnijcie jej do ucha coś miłego.
Narzeczony znajomej z namaszczeniem wykonuje polecenie, by szepnąć:
- Co my tu, kurwa, robimy?
— Podobno autentyk. Historia usłyszana od znajomej, która usłyszała ją od znajomej.
Reposted from1923 1923 viagogullo77 gogullo77

March 28 2019

kitsunesoba
7235 d7de 392
Tags: other amusing
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapffft pffft

March 10 2019

kitsunesoba
9781 c10f 392
Tags: amusing comics
Reposted fromzciach zciach viagogullo77 gogullo77

March 07 2019

kitsunesoba
6922 a612 392
Tags: amusing about
Reposted fromzciach zciach viaawaken awaken

March 05 2019

kitsunesoba
haha ♥ 

jeśli lewoskrętna, to wszystko będzie w porządku XDD
kitsunesoba
Tags: K amusing comics
Reposted byrobintstomashshowmetherainbowpotatosdotmariuszverdantforcelteomka217AsTheSunKissedHorizonpenispenispenislolargasekmichalkoziolPaseroVirusniedoskonalosckirstenowbeltanenicciekawegozupamarzenAnetzschkaVinroli

February 10 2019

kitsunesoba
5559 d6e3 392
Tags: amusing comics
Reposted fromvanite vanite viairmelin irmelin

February 02 2019

kitsunesoba
0733 b570 392
vk.com
Tags: amusing
Reposted fromtojika4 tojika4 viawooles wooles

February 01 2019

kitsunesoba

November 07 2018

kitsunesoba
1036 750e 392
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl