Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

kitsunesoba
Skąd we mnie tyle bólu? Skąd wziął się on (i w mym wnętrzu tak podle zadomowił)? Hm? Do cholery jasnej! Chcę się z tego otrząsnąć, wylizać, wyleczyć.

Byle tylko ochronić to, co najważniejsze...
kitsunesoba

July 07 2019

kitsunesoba
When is a monster not a monster? 
Oh, when you love it.
— Caitlyn Siehl, Literary Sexts: A Collection of Short & Sexy Love Poems
Reposted frominsanedreamer insanedreamer

June 10 2019

kitsunesoba
6009 6552 392
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd viapoznan poznan

June 05 2019

kitsunesoba
Pozytywnie
będę myśleć
tylko jeżeli
wszystko się zmieni...
Teraz przeczytaj powyższe zdanie od tyłu i zastanów się, co ma większy sens?
— znalezione

May 25 2019

kitsunesoba
Czy wiesz w ogóle, co to znaczy być dla kogoś najważniejszym?
— Janusz L. Wiśniewski, Moje historie prawdziwe
Reposted fromobliviate obliviate viaparrtyzant parrtyzant

March 29 2019

5814 0bb7 392
Tags: question
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viaintoyou intoyou

March 10 2019

kitsunesoba
Co by było, gdyby twarz człowieka mogła dokładnie wyrazić całe wewnętrzne cierpienie, gdyby zobiektywizowała się w akcie ekspresji cała wewnętrzna męka? Czy moglibyśmy jeszcze rozmawiać ze sobą? Czy nie musielibyśmy wówczas mówić, zakrywając rękoma twarz? Życie byłoby praktycznie niemożliwe, gdyby owa nieskończoność odczuć, jaką w sobie nosimy, uzewnętrzniała się w rysach twarzy. Nikt nie miałby już odwagi przejrzeć się w lustrze, bo w groteskowym i tragicznym zarazem wizerunku twarzy stapiałyby się w jedno plamy i wstęgi krwi, rany, co nigdy się nie zabliźnią i strugi łez, co nigdy nie będą powstrzymane.
— Emil Cioran, Na szczytach rozpaczy
Reposted bymarciixCattleyatrytorunawayheinous
kitsunesoba
Czy wiedziałbyś co ze sobą zrobić, gdybyś w postaci innego człowieka, przyszedł spotkać i pomóc samemu sobie? Od czego byś zaczął żeby do siebie dotrzeć? Pytanie do namysłu.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
kitsunesoba
Gdzie jesteś?
Tags: K music question
kitsunesoba
When I try to save other people am I trying to save myself?
— Samantha Schutz, I Don't Want To Be Crazy

March 07 2019

March 05 2019

kitsunesoba
A Ty? O kim będziesz myśleć, jak będziesz umierać?
— Lisie obawy

January 29 2019

kitsunesoba
Mam od jakiegoś czasu poczucie, że w jednej dobie przeżywam dni kilka. Czy to możliwe, żeby drugi człowiek wpływał tak na czasoprzestrzeń?

November 07 2018

kitsunesoba
Jesteś jedynym człowiekiem, który wygląda na bardziej samotnego niż ja. Poszłam więc za tobą. To dość niemądre, prawda?
— J. Zander, Pływak
Reposted fromjeszczenie jeszczenie

November 05 2018

kitsunesoba
9443 3644 392
Reposted fromsylviaplath sylviaplath

November 01 2018

We convince ourselves that we know the other person well, but do we really know anything important about anyone?
— Haruki Murakami (via quotemadness)
Reposted frombackground background
kitsunesoba
How soon is now?
Tags: K music question

October 29 2018

kitsunesoba

October 25 2018

The question now is, will my feelings for you be changed? I’ve lived in you all these months –coming out, what are you really like? Do you exist? Have I made you up? 
— Virginia Woolf, from a letter to Vita Sackville-West c. March 1928 (via violentwavesofemotion)
Reposted frombackground background
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl