Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

kitsunesoba

May 10 2019

kitsunesoba

March 10 2019

kitsunesoba

March 07 2019

kitsunesoba
Jeśli zrobiłeś to, co myślę, że zrobiłeś, to to nie miało prawa zadziałać, he he. Ale będziesz mógł odzyskać treść, jeśli wejdziesz w edycję tamtej reakcji. :-) 
To wychodzi na to, że rozpoczęliśmy doprawianie zupy w podobnym czasie, bo mnie z nią zapoznano również z jakieś pięć lub sześć lat temu.
Tags: K reaction
kitsunesoba

March 05 2019

kitsunesoba
haha ♥ 

jeśli lewoskrętna, to wszystko będzie w porządku XDD

March 02 2019

kitsunesoba
Mało brakowało, a ominęłaby mnie piosenka, która bardzo mi dziś pasuje pod względem muzycznym. Słucham jej i słucham. Dziękuję. 
Trochę szkoda tamtych pierdół (ciekawostek). 

Jeśli teraz zrobiłeś to "po staremu", to ciekawi mnie, jak chciałeś to zrobić wcześniej.
Tags: K reaction

February 25 2019

kitsunesoba
to co czujesz 
to co wiesz

tekst tej piosenki siedział mi w głowie od kilku dni, a dziś trafiam na niego tutaj (zaraz po tym, gdy zaczęły się pojawiać myśli, by słowa te tu zacytować), hmm

February 01 2019

kitsunesoba

January 29 2019

kitsunesoba
Tags: K reaction

November 07 2018

kitsunesoba
tak
Tags: K reaction
kitsunesoba
Kokluszki! ♥ :V
Z ponad połowy tysiąca dworców kolejowych w tym kraju zobaczyć tutaj akurat ten. :) Miejsce, w którym zostawiło się trochę własnego czasu. Jakie to jest niesamowite.
Tags: K reaction

October 25 2018

kitsunesoba
i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, pobyć sam
— Myslovitz, Długość dźwięku samotności

October 20 2018

kitsunesoba
what a pretty chocolate bloom ♥
Tags: K reaction

July 25 2018

kitsunesoba
@jotaogoniasta, to tak odnośnie mojej "gospodarki wyzysku"
kitsunesoba
I like peaches very much and recently I fell in love with aesthetic of their white varieties (like fruits from Okayama or 'Ice Peach' — really sweet flavour of the last one reminds me the taste of homemade peaches in syrup rather than a raw fruit, because it doesn't contain that acidic freshness).
Tags: K reaction about

July 15 2018

kitsunesoba
@jotaogoniasta 
Już zawsze będzie mi się to kojarzyć z Twoją wiedzą botaniczną.

kitsunesoba
Zaufaj tylko warg splotom... Bardzo lubię w wersji śpiewanej.

July 07 2018

kitsunesoba
Porno? All I can see there is nude. Or maybe erotica (at most).
Tags: K reaction
kitsunesoba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl