Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

kitsunesoba
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator, Purezento
Reposted fromxalchemic xalchemic viagogullo77 gogullo77

June 14 2019

kitsunesoba
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacytaty cytaty

June 10 2019

kitsunesoba
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
kitsunesoba
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
     
— rzuć wszystko i chodź się całować
Tags: written quote yes
Reposted frompiehus piehus viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
I want you to like me when i’m fucked up 
because that’s when you see the real me
Reposted fromnyaako nyaako viagogullo77 gogullo77

June 07 2019

kitsunesoba
Jakże często w zwątpieniu wyobraźnia podsuwa nam obrazy, za pomocą których dokonujemy samozniszczenia.
— José Saramago, Miasto ślepców
Tags: written quote yes
Reposted fromtomowa tomowa viagogullo77 gogullo77

June 05 2019

kitsunesoba
Dwadzieścia siedem kości, trzydzieści pięć mięśni, około dwóch tysięcy komórek nerwowych w każdej opuszce naszych pięciu palców. To zupełnie wystarczy, żeby napisać "Mein Kampf" albo "Chatkę Puchatka". 
— Wisława Szymborska, Dłoń
Reposted fromciarka ciarka viaszydera szydera
kitsunesoba
If I could, I'd press my fingers through this screen; hold my favorite parts of you. Force lips through glass to steal a kiss.
— Amanda Oaks, Literary Sexts: A Collection of Short & Sexy Love Poems
kitsunesoba
Znali się z sobą niedługo, lecz wiele
— Mickiewicz
Tags: written quote yes
Reposted fromniewiastqa niewiastqa

spoopycopequinn:

I babysit for a girl who use to think her mom’s name was “my love” because her dad said it so often to her and that’s just freaking cute I can’t

kitsunesoba
Pozytywnie
będę myśleć
tylko jeżeli
wszystko się zmieni...
Teraz przeczytaj powyższe zdanie od tyłu i zastanów się, co ma większy sens?
— znalezione

turing-tested:

scrogms:

turing-tested:

whats that one fetish called where you and your partner mutually respect and care about each other very much

love

kinky! i like it

June 02 2019

kitsunesoba
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko, Pierwszy krok w chmurach
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
Once again I was human... With all the same sins, unrests and misgivings.
— Mladen Đorđević, Svetioničar - Pritajeno zlo
Reposted bywhiteshadeofblack whiteshadeofblack
kitsunesoba

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten, Rzeczy nieważne
Tags: written quote yes
Reposted fromnutt nutt viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
A new moon teaches gradualness and deliberation and how one gives birth to oneself slowly. Patience with small details makes perfect a large work, like the universe.
— Rumi
kitsunesoba
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viaveronica-o veronica-o

May 25 2019

kitsunesoba
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera, Nieśmiertelność
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viaepidemic epidemic
kitsunesoba
Jestem prostym pytaniem
Ty jesteś na nie odpowiedzią
Taka miłość jest jedna
Ty jesteś jedna*
— Pidżama Porno, 28 (One Love)

*jeden
kitsunesoba
In a way, you are poetry material; You are full of cloudy subtleties I am willing to spend a lifetime figuring out. Words burst in your essence and you carry their dust in the pores of your ethereal individuality.
— Franz Kafka, Letters to Milena
Reposted bynotyourstrawberrypeasorelamarkovitshabeille
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl