Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2019

kitsunesoba
0361 5195 392
Reposted fromzciach zciach
kitsunesoba
Your fear is a map to your freedom.
— Alexandra Michelle
Reposted fromretro-girl retro-girl

December 25 2019

kitsunesoba
7710 7e96 392
Reposted fromabandroned abandroned
kitsunesoba
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazupamarzen zupamarzen
7586 d0c5 392
Reposted fromacarro acarro viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
acja
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji
kitsunesoba
kitsunesoba
W jej oczach pojawiło się odległe spojrzenie, jakie mają ludzie, którzy potkną się o jakieś wspomnienie jak o but w ciemnościach.
— Stephen King - Serca Atlantydów
Reposted fromaleander aleander

October 25 2019

kitsunesoba
2690 a809 392
Reposted fromteijakool teijakool viagogullo77 gogullo77

September 28 2019

kitsunesoba
We must abandon completely the notion of blaming the past for any kind of situation we're in and reverse our thinking and see that the past always flows back from the present. That now is the creative point of life. So you see its like the idea of forgiving somebody, you change the meaning of the past by doing that...Also watch the flow of music. The melody as its expressed is changed by notes that come later. Just as the meaning of a sentence...you wait till later to find out what the sentence means...The present is always changing the past.
— Alan Watts
Reposted fromexistential existential

September 25 2019

kitsunesoba
0788 b147 392
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin
kitsunesoba

for today

Tags: K music
kitsunesoba
4998 e3a1 392
Reposted fromWhiltierna Whiltierna
kitsunesoba
Szliśmy ścieżkami, przechodziliśmy jakieś mostki, które miały poręcze z brzozowych żerdek, i to dobrze pamiętam. Wtedy to się stało. Patrzyłem na jej szczupłe obnażone ramiona, na wąskość jej rąk nad łokciem i nigdy dotychczas nie zaznane wzruszenie, czułość, zachwyt nie do nazwania, dławiły mnie w gardle. Nie miałem pojęcia, że to nazywa się miłość.
— Czesław Miłosz, Abecadło
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
kitsunesoba
2324 e0cd 392
Reposted fromzciach zciach viazie zie
kitsunesoba
Zdecydowanie za mało.
Reposted fromcomments comments
kitsunesoba
0771 3be4 392
Reposted fromOFFka OFFka

September 23 2019

kitsunesoba
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
Reposted fromFlau Flau viatimmoe timmoe

September 20 2019

kitsunesoba
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl