Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

kitsunesoba
1210 4237 392
Reposted fromexistential existential

February 16 2020

kitsunesoba
5840 77e8 392
Reposted fromhavingdreams havingdreams
kitsunesoba

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Reposted frometerycznie eterycznie viaeazyi eazyi
kitsunesoba
5367 9532 392
Reposted fromexistential existential
kitsunesoba

Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.

— Milan Kundera, Život je jinde (1969), pl. Życie jest gdzie indziej
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr
kitsunesoba
9507 221f 392
Reposted fromnulaine nulaine
kitsunesoba
I realized that of all the invisible powers the one I was destined to be most strongly affected and dominated by was music. From that moment on I had a world of my own, a sanctuary and a heaven that no one could take away from me. Oh, music! 
— Hermann Hesse
Reposted from0 0
kitsunesoba
7339 69fb 392
Reposted fromZircon Zircon

February 07 2020

kitsunesoba
Rozpacz to cena, jaką się płaci za samoświadomość. Proszę spojrzeć głębiej w życie i znajdzie pan rozpacz.
— Irvin David Yalom
Reposted from0 0

February 05 2020

kitsunesoba
9883 7cdd 392
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
kitsunesoba
Byłem zbyt dorosły jako dziecko i jestem zbyt dziecinny jako dorosły. Choć to ciągle ten sam poziom. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahavingdreams havingdreams
kitsunesoba
6244 f28c 392
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale
kitsunesoba
Well, they say you are what you eat. XD #omnie
kitsunesoba
1974 f6ee 392
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin

February 01 2020

kitsunesoba
wstań i idź dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę
— Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito
Reposted bydeepbluexcotarskyniedonaprawieniapannakiesheavencanwaitcathilliumpchamtensyfupintheskyasitwasdancingwithaghostkateistrueaeternum12zupamarzenmyszkaminnierhubarbrrfrytkatosiainto-blackzyrafaHardBeliever
kitsunesoba
Tags: K animated fox
Reposted byteiseiVinrolipressanybetontchortfootmansstefaniaVostokmolotovcupcakeschaafgrarzynkastrangerthankindnesslittletroublemakerslova
kitsunesoba
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadreamadream dreamadream
kitsunesoba
7459 dbd0 392
Reposted fromzie zie viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
kitsunesoba


Me at 4am sneaking around the house looking for a snack
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl