Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

9887 1dd7 392
Reposted fromdefractum defractum
kitsunesoba
Tags: K written quote
kitsunesoba
Tags: K blossom
kitsunesoba
Marzec wziął i zakwitł. I stał się kwietniem. Na przekór wszystkiemu, co się teraz innego dzieje. Obsypał drzewa kwieciem, nadając swemu nowemu imieniu sens. 
Uwielbiam ten widok.
Reposted bymothsdevourergumisioweloveEldharjarrheavencanwaitlottibluebell12czerwca
kitsunesoba
5727 9f2e 392
Reposted frompulperybka pulperybka viamodalna modalna
kitsunesoba
Muszę znaleźć coś ważniejszego od śmierci.
— J. Borszewicz 'Mroki'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway
kitsunesoba
6817 5fbe 392
Reposted fromzciach zciach

March 25 2020

kitsunesoba
Mam w sobie taką kontuzję, zamęt i chaos, że nie rozumiem, jak ludzka dusza może to znieść. Znajdziecie we mnie wszystko, co chcecie, absolutnie wszystko. Jestem istotą, która nie zmieniła się od początku świata, w której żywioły nie uległy krystalizacji, pierwotny zaś bezład nadal tańczy swój szaleńczy i frenetyczny taniec. Jestem absolutną sprzecznością, paroksyzmem antynomii i skrajnością napięć. We mnie wszystko jest możliwe, bo jestem człowiekiem, który w chwili ostatniej, w obliczu absolutnej nicości, będzie się śmiać, będzie się śmiać w agonii końca, w chwili ostatniego smutku.
— Emil Cioran “Na szczytach rozpaczy”
Reposted frompeasorela peasorela
kitsunesoba
Tags: fox K
Reposted byYasLairpareidolieMezamepiehusLeguaniensolaceintheskyPorannyxwyczesanagitaraxBrainymglistyporanekamphetaminelogickrolfasolekLuukkahardkorweykokolokoliliowaduszagreywolfblotindcornymistickdreamboatlenifcahattivattiCarmabelleapatycznahormezahrafnmagolek22sarkastycznasummerstarkaffeesuppe

March 23 2020

kitsunesoba
(...) istoty ludzkie nie rodzą się raz na zawsze w dniu, w którym matki wydają je na świat, (...) życie zmusza je do ponownego i wielokrotnego rodzenia samych siebie.
— Gabriel García Márquez, Miłość w czasach zarazy
Tags: K written quote

March 20 2020

kitsunesoba

March 19 2020

kitsunesoba
1363 c04b 392
Reposted from1911 1911 viairmelin irmelin

March 16 2020

kitsunesoba
Zamiast prawić morały i patrzeć na nas z góry, powinnaś spojrzeć na nas z czułością. Wszyscy jesteśmy na krawędzi rozpaczy. Możemy sobie tylko towarzyszyć i pożartować. Czyż nie?
— Wielkie piękno (2013)
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway
kitsunesoba
0595 31a4 392

February 29 2020

kitsunesoba
Wstałem i udawałem, że nic się nie stało, wytarłem łzy, łzy bólu, cierpienia i wściekłości.
— Charles Baxter - "Nazwij to ucztą miłości"
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaperfectsense perfectsense

February 28 2020

February 25 2020

kitsunesoba
Perhaps everything that frightens us is, in its deepest essence, something helpless that wants our love.
— Rainer Maria Rilke, Letters to a Young Poet
Tags: K written quote
kitsunesoba
2686 a874 392
Reposted from0 0
kitsunesoba

chodź
zdejmiemy z siebie
wszystko to
czego zdjąć się
nie da

zdejmiemy słowa
których nie potrzeba
i zdarzenia, które
zraniły nas
do krwi

zdejmiemy 
wszystkie łzy
wszystkie nasze
okrutne
końce świata

zdejmiemy
zmarnowane lata
smutne dni
i niespełnione
marzenia

zdejmiemy
sny pełne cienia
wszystkie noce 
kiedy lęk zaglądał
do źrenic

zdejmiemy 
to co mogliśmy zmienić
ale trwaliśmy
nie zmieniając
wcale

zdejmiemy 
z siebie wszystkie żale
wszystkie chwile
które były
bez znaczenia

zdejmiemy
nasze zwątpienia
i nie zabieraj mi 
części siebie, którą 
mam w sercu
chodź
na spacer po moim wnętrzu.

— Aleksandra Steć
kitsunesoba
7409 d1be 392
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagogullo77 gogullo77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl