Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

I still feel that poetry is not medicine — it’s an X-ray. It helps you see the wound and understand it.
Dunya Mikhail
(via wordsnquotes)
Tags: yes written quote
kitsunesoba
0788 b147 392
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin

December 25 2019

kitsunesoba
7710 7e96 392
Tags: yes amusing
Reposted fromabandroned abandroned

September 25 2019

kitsunesoba
Zdecydowanie za mało.
Reposted fromcomments comments

September 07 2019

kitsunesoba
- Ludzie są najważniejsi - przyznał. - Tego jednego się nauczyłem. Jeśli jesteś z właściwymi ludźmi, to zasadniczo jesteś we właściwym miejscu.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
Tags: yes
Reposted fromtfu tfu viaxal xal
kitsunesoba
Screen z facebooka wysłany na instagrama i oscreenowany na telefonie, wysłany na zupę; czuję, że zostało pominiętych kilka wartościowych serwisów z watermarkami.
Tags: amusing yes
Reposted fromcomments comments
kitsunesoba
(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, takiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj, Anna Karenina
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viagogullo77 gogullo77

August 19 2019

kitsunesoba

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel, który po prostu jest, i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Tags: written quote yes

July 19 2019

kitsunesoba

July 07 2019

kitsunesoba
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromnutt nutt viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
When is a monster not a monster? 
Oh, when you love it.
— Caitlyn Siehl, Literary Sexts: A Collection of Short & Sexy Love Poems
Reposted frominsanedreamer insanedreamer

July 01 2019

kitsunesoba
Sometimes you meet someone, and it’s so clear that the two of you, on some level belong together. As lovers, or as friends, or as family, or as something entirely different. You just work, whether you understand one another or you’re in love or you’re partners in crime. You meet these people throughout your life, out of nowhere, under the strangest circumstances, and they help you feel alive. I don’t know if that makes me believe in coincidence, or fate, or sheer blind luck, but it definitely makes me believe in something. 
— Brandon Oda
Reposted fromhormeza hormeza viamr-absentia mr-absentia

June 19 2019

kitsunesoba
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator, Purezento
Reposted fromxalchemic xalchemic viagogullo77 gogullo77

June 10 2019

kitsunesoba
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
     
— rzuć wszystko i chodź się całować
Tags: written quote yes
Reposted frompiehus piehus viagogullo77 gogullo77

June 07 2019

kitsunesoba
Jakże często w zwątpieniu wyobraźnia podsuwa nam obrazy, za pomocą których dokonujemy samozniszczenia.
— José Saramago, Miasto ślepców
Tags: written quote yes
Reposted fromtomowa tomowa viagogullo77 gogullo77

June 05 2019

kitsunesoba
Znali się z sobą niedługo, lecz wiele
— Mickiewicz
Tags: written quote yes
Reposted fromniewiastqa niewiastqa

turing-tested:

scrogms:

turing-tested:

whats that one fetish called where you and your partner mutually respect and care about each other very much

love

kinky! i like it

June 02 2019

kitsunesoba
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko, Pierwszy krok w chmurach
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten, Rzeczy nieważne
Tags: written quote yes
Reposted fromnutt nutt viagogullo77 gogullo77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl